stanislaw-august-morawski

Ostatnie pozegnanie Stanislawa Augusta Morawskiego

stanislaw-august-morawski

„Życie przemija, lecz pamięć pozostaje”.

Z głębokim żalem i wdzięcznością żegnamy Stanisława Augusta Morawskiego. Wielkiego Rodaka i Przyjaciela, zasłużonego nestora Polonii Włoskiej. Był jednym z założycieli Związku Polaków we Włoszech i prezesem Fundacji Rzymskiej im. J. Z. Umiastowskiej.
Pamięć o jego szlachetnym i nieustannym zaangażowaniu pozostanie na zawsze w naszych sercach.